Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Matematik ve Düşünce
Mathematics and Thought
İsmail Hakkı Aydın
Sayfalar 209 - 213 (2999 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Travmatik Akut Subdural Hematomlarda Prognostik Faktörler ve Mortaliteye Etkileri
Prognostic Factors and Their Effects on Mortality in Traumatic Acute Subdural Haematoma
Mehmet Kılınçaslan, Hulagu Kaptan, Mustafa İlhan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç
Sayfalar 214 - 219 (1901 kere görüntülendi)

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Yaşlılarda Kronik Subdural Hematomun İki Adet Burr-Hole Kraniostomi Ve Kapalı Sistem Drenaj İle Boşaltılması
Chronic Subdural Hematoma Treated By Two Burr-Hole Craniostomy And Closed-System Drainage In Elderly Patients
Halil İbrahim Seçer, Bülent Düz, Alparslan Kırık, İlker Solmaz, Yusuf İzci, Engin Gönül
Sayfalar 220 - 228 (2502 kere görüntülendi)

4.
Glial Tümörlerde Angiogenezis ve Prognoz İlişkisi
Relationship between Angiogenesis and Prognosis in Glial Tumors
Rezzan Erguvan - Önal, Hale Kırımlıoğlu, Çağatay Önal, Haldun Şükrü Erkal, Ö. Murat Aydın, N. Engin Aydın
Sayfalar 229 - 242 (1637 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Kompresyon Kırığı Olarak Başvuran Servikal Vertebra Tüberkülozu
Tuberculosis of the Cervical Spine Presenting as “Compression Fracture”
Çetin Refik Kayaoğlu, Gökşin Şengül, Aykut Sezer, Sencer Duman, İsmail Hakkı Aydın
Sayfalar 243 - 246 (1664 kere görüntülendi)

6.
HangmanFraktürünün Cerrahi Tedavisinde C2-3-4 Vida-Rod Konstruksiyonu: Olgu Sunumu
Hangman Fracture Treated By Posterior C2-3-4 Screw-Rod Construction: A Case Report
Ahmet Celal İplikçioğlu, Erdinç Özek
Sayfalar 247 - 250 (2369 kere görüntülendi)

7.
Haemophilus aphrophilus beyin absesi: olgu sunumu
Haemophilus aphrophilus brain abscess: case report
Fatih Bayraklı, Selçuk Peker, Necmettin Pamir
Sayfalar 251 - 253 (1684 kere görüntülendi)

8.
İntraventriküler Santral Nörositoma: Olgu Sunumu
Intraventricular Central Neurocytoma: A Case Presentation
Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Müslüm Güneş, Osman Tanrıverdi, Hidayet Akdemir, Serhat Baydın
Sayfalar 254 - 258 (2878 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Kordomalarda sitogenetik ve moleküler genetik
Cytogenetics and Molecular Genetics in Chordomas
Fatih Bayraklı, Tufan Çankaya, Şengül Bayraklı, İlter Güney, Selçuk Peker
Sayfalar 259 - 263 (2224 kere görüntülendi)

BIYOGRAFI
10.
Nörobilim Öyküleri: Aristo (M.Ö. 384-322)
Tales of Neurosurgery: Aristo (384-322 B.C.)
Aykut Karasu, Gülşat Aygen, Pulat Akın Sabancı, Günseli Sağlam, Erdinç Civelek, Emad N. Eskandar
Sayfalar 264 - 267 (2689 kere görüntülendi)

 
 

LookUs & Online Makale