Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN KLINIK ARAŞTIRMA
1.
İntrakraniyal Subdural Ampiyem: On İki Olgunun Klinik Analizi
Intracranial Subdural Empyema: Clinical Analysis of 12 Cases
Gökşin Şengül, Erhan Takçı, Hakan Uslu, Murat Sili, Çetin Refik Kayaoğlu, Yusuf Tüzün, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın
Sayfalar 7 - 11 (1498 kere görüntülendi)

2.
İntraventriküler Kanamada Fibrinolitik Tedavi
Fibrinolytic Treatment of Intraventricular Hemorrhage
Selhan Karadereler, Orhan Barlas, Yakup Krespi, İbrahim Örnek, Ebru Altındağ, Selen Gür
Sayfalar 12 - 20 (1641 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Genç Bir Erkek Hastada Radyolojik Bulgu Olmaksızın Spinal Kord Yaralanması: Olgu Sunumu
Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality (SCIWORA) in a Young Man: Case Report
Kaan Üngören, Halil İbrahim Seçer, İlker Solmaz, Kamil Melih Akay
Sayfalar 21 - 26 (1350 kere görüntülendi)

4.
Meme Kanseri Öyküsü Olan Hastada İntradiploik Epidermoid Kist
Intradiploic Epidermoid Cyst in a Patient with Breast Cancer History
Fatih Bayraklı, Selçuk Peker
Sayfalar 27 - 29 (1177 kere görüntülendi)

5.
Ventriküloperitoneal Şant Cerrahisinin Ender Bir Komplikasyonu: Epidural Hematom: Olgu Sunumu
A Rare Ventriculoperitoneal Shunt Surgery Complication: Epidural Hematoma: Case Report
Mürteza Çakır, Zeynep Çakır
Sayfalar 30 - 33 (1538 kere görüntülendi)

6.
Nörolojik Defisitin Olmadığı Torakal Omuriliğin Penetran Bıçak Yaralanması
Penetrating Stab Wound to the Thoracic Spinal Cord Without Neurologic Deficit
Gökşin Şengül, Aykut Sezer, Mürteza Çakır, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın
Sayfalar 34 - 36 (1614 kere görüntülendi)

7.
Akuaduktal Web’e Bağlı Obstrüktif Hidrosefali
Obstructive Hydrocephallus Due to Aqueductal Web
Özlem Alkan, Melih Çekinmez, Naime Tokmak, Şenay Demir, Tülin Yıldırım
Sayfalar 37 - 41 (2617 kere görüntülendi)

8.
Çocuk Olguda Sürekli Baş Ağrısının Ender Nedeni- Spontan İdiopatik Subdural Hematom
Rare Cause of Persistent Headache in A Child- Spontaneous Idiopathic Subdural Hematoma
Özgür İsmailoğlu, Baki S. Albayrak, Serdar Kabataş, İsmail Gülşen
Sayfalar 42 - 44 (1212 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Hekim Hayreddin’in “Hulâsatü’t-Tıbb” Adlı Eserinde “Tıbbi Deontoloji” ve “Nöroanatomi” ile İlgili Bölümler
Chapters Related to “Medical Deontology” and “Neuroanatomy” in Physician Hayreddin’s Hulasa al-Tıbb (Summary of Medicine)
Ahmet Acıduman, Önder İlgili
Sayfalar 45 - 51 (2032 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
10.
Editör’e Mektuplar
Letters to the Editor

Sayfalar 52 - 59 (1234 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 

LookUs & Online Makale