Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Karpal Tünel Sendromu, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve Radiküler Ağrıda Gabapentinin Yeri
The Role of Gabapentin on the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome, Complex Regional Pain Syndrome and Radicular Pain
Kaya Kılıç
Sayfalar 1 - 5 (1664 kere görüntülendi)

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Spinal Tümör Cerrahisinde Retrospektif Deneyimler: Doğru Yeni Bakışlar ve Geleceğe İlhamlar
Retrospective Experiences In Spinal Tumor Surgery: Toward To New Perspectives and Future Insıght
Süleyman Coşkun, Mürteza Çakır, Özkan Arabacı, Abdullah Çolak, Gökşin Şengül, Çetin Refik Kayaoğlu, Yusuf Tüzün, Erhan Takçı
Sayfalar 6 - 12 (1081 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Sekretuar Tip Menengiom: Olgu Sunumu
Secretory Meningioma: Case Report
Ömer Aykanat, Çağatay Çalıkoğlu
Sayfalar 13 - 15 (1688 kere görüntülendi)

4.
Romatoid artritli hastalarda servikal myelopatinin cerrahi tedavisi ve sonuçları: iki vaka bildirimi
Surgical treatment and outcome of cervical myelopathy in rheumatoid arthritis patients: report of two cases
Mustafa Gürelik, Fatih Bayraklı, Ece Kaptanoğlu, Bilge Gürelik
Sayfalar 16 - 21 (1519 kere görüntülendi)

5.
İlk bulgu olarak spinal kord kompresyonu olan Dissemine non-Hodgkin Lenfoma vakası: Olgu sunumu
Spinal Cord Compression as The First Presentation of Disseminated Non-Hodgkin's Lymphoma: Case Report
Mürvet Yüksel, Kasım Zafer Yüksel, Orhan Kalemci, Kemal Yücesoy
Sayfalar 22 - 27 (1318 kere görüntülendi)

6.
Perimezensefalik (Pretrunkal) Anevrizmal Kökenli Olmayan Subaraknoid Kanama: Olgu Sunumu
Perimesencephalic (Pretruncal) Nonaneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Case Report
Mustafa Yavuz Samancı, Hikmet Demirkol, Suat Erol Çelik
Sayfalar 28 - 30 (1514 kere görüntülendi)

7.
SCİWORA Olgu Sunumu
SCİWORA Case Report
Engin Çiftçi, Ulaş Çıkla, Hüseyin Kurt, Hayati Atabay
Sayfalar 31 - 34 (1526 kere görüntülendi)

8.
Kolon Kanserinin İlk Belirtisi Olarak Servikal Spinal Metastaz
Cervical Spinal Metastases as First Sign of Colon Cancer
Fatih Bayraklı, Mustafa Gürelik, Atilla Kurt, Reyhan Eğilmez
Sayfalar 35 - 38 (1322 kere görüntülendi)

9.
Üst Servikal Extradural Menenjioma: Olgu sunumu
Upper Cervical Extradural Meningioma: Case Report
Süleyman Coşkun, Mürteza Çakır, Özkan Arabacı, Abdullah Çolak, Çetin Refik Kayaoğlu, Yusuf Tüzün
Sayfalar 39 - 42 (1272 kere görüntülendi)

 
 

LookUs & Online Makale