Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Unilateral Frontopteriyonel Cilt İnsizyonuyla Uygulanan Pteriyonel ve Frontal Paramediyan Kraniyotomiyle İnternal Karotid Arter Bifurkasyon ve Perikallosal Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Internal Carotid Bifurcation and Pericallosal artery Aneurysms with Unilateral Frontopterionel Skin Incision Technique
Cengiz Çpkluk, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
doi: 10.5222/sscd.2014.101  Sayfalar 101 - 106 (356 kere görüntülendi)

2.
Kronik Subdural Sıvı Kolleksiyonu ile İlişkili Şizensefali: Olgu Sunumu
Schizencephaly Associated with Chronic Subdural Fluid Collection: Case Report
Orhan Kalemci, Murat Yılmaz, Ceren Kızmazoğlu, Göktuğ Akyoldaş, Ercan Ozer, Kemal Yucesoy
doi: 10.5222/sscd.2014.107  Sayfalar 107 - 110 (483 kere görüntülendi)

3.
Servikal Tüberküloz Lenfadenit: Olgu sunumu
Cervical Tuberculosis Lymphadenitis: Case Report
Olcay Eser, Abdullah Ayçicek, Çiğdem Tokyol, Serhat Yıldızhan, Ergün Karavelioğlu
doi: 10.5222/sscd.2014.111  Sayfalar 111 - 114 (366 kere görüntülendi)

4.
Serebral Kitle Görünümünde Olup Opere Edilen Multipl İntraserebral Hematom: Olgu Sunumu
Operated Multiple Intracerebral Haematomas Appearing Like Masses: Case Report
Çağatay Çalıkoğlu, Ömer Aykanat, Harun Güneş
doi: 10.5222/sscd.2014.115  Sayfalar 115 - 118 (388 kere görüntülendi)

5.
Primer vertebra tümörü görünümündeki spinal primitif nöroektodermal tümör;Olgu sunumu
Primary spine tumor view spinal primitive neuroectodermal tumor;Case presantation
Ozan Ganiüsmen, Güven Çıtak, Hakan Korkmaz, Ali Samancıoğlu, Füsün Demirçivi Özer
doi: 10.5222/sscd.2014.119  Sayfalar 119 - 122 (339 kere görüntülendi)

6.
İnterhemisferik fissüre uzanım gösteren sol frontal konveksite araknoid kisti: olgu sunumu
Left frontal convexity arachnoid cyst extending to interhemispheric fissure: case report
Nilgün Şenol, Ömer Yılmaz, Ümit Sinan Özdemir
doi: 10.5222/sscd.2014.123  Sayfalar 123 - 126 (640 kere görüntülendi)

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTIRMA
7.
Gebelerde lomber disk hernisine cerrahi yaklaşım
Surgical approach to lumbar disc herniation in pregnant women
Kenan Kıbıcı, Ramazan Alper Kaya, Oğuzhan Cücü, Ayşet Jane Özcan, Ali Önder Atça
doi: 10.5222/sscd.2014.127  Sayfalar 127 - 133 (394 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Oksipital Kemik osteomu: olgu sunumu
Occipital bone osteoma: case report
Nilgün Şenol, Fatma Nilgün Kapucuoglu, Yavuz Selim Aydin
doi: 10.5222/sscd.2014.134  Sayfalar 134 - 137 (629 kere görüntülendi)

9.
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kemik Metastazını Taklit Eden Brown Tümör: Olgu Sunumu
Brown Tumor Mimicking Bone Metastases in Patients with Chronic Renal Failure: Case Report
Ceren Kızmazoglu, İsmail Ertan Sevin, Orhan Kalemci, İsmail Kaya, Türkan Rezanko, Nurullah Yüceer
doi: 10.5222/sscd.2014.138  Sayfalar 138 - 142 (356 kere görüntülendi)

10.
Çivi saplanmasına bağlı penetran kafa travması: Olgu Sunumu
Penetrating Head Trauma from a Nail Stuck: a Case Report
Osman Akgül, Çağatay Çalıkoğlu, Hikmet Aytekin, Ferruh Gezen, Mehmet Akgül
doi: 10.5222/sscd.2014.143  Sayfalar 143 - 146 (363 kere görüntülendi)

11.
Diffüz İdyopatik Skeletal Hiperostozda Dev Servikal Osteofit ve Disfaji: Olgu Sunumu
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis causing Dysphagia due to a Giant Cervical Osteophyte: A Case Report
Ali Genç, Arzu Dinç, Mustafa Önöz, İlhan Elmacı
doi: 10.5222/sscd.2014.147  Sayfalar 147 - 152 (464 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Kalsifiye Fokal Kortikal Displazi
Calcified Focal Cortical Dysplasia
Murat Yılmaz, Şafak Özyörük, Furkan M Yüzbaşı, Ali O Muçuoğlu
doi: 10.5222/sscd.2014.153  Sayfalar 153 - 154 (409 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 

LookUs & Online Makale